Monthly Archives: February 2022

Historik kring “Bruket” del 1

Lite historia kring ”Bruket”. Ankarsrum, ett av landets äldsta företag med järnet som grund. Företaget har funnits sedan 1655 under olika namn. Längsta tiden som Ankarsrums Bruk, så vi kan kalla det ”Bruket”. Det vilar på järnet, skogen och vattenkraften. Mänskligheten har använt järn sedan järnålderns början omkring 500 före Kristus. I Bibeln står det […]

Insourcing

We have insourced the production of bearing brackets for our AC motors, from a supplier in Germany to Ankarsrum in Sweden. We have appointed new local suppliers in order to reduce the need for transport and hence we will reduce CO2 emissions. The project is in line with our long term objective to become the […]